Nummerspel (exempel: Keno, och spel som dessa kan hjälpa både vuxna och barn att förbättra sin förståelse av siffror på ett roligt och väldigt pedagogiskt vi. Det finns studier gjorda på ämnet som tydligt visar att nummerspel förbättrar förmågan att hantera siffror och matematiskta utmaningar.

Detta kan kan påbörjas redan i tidigt ålder men du skulle säkert bli förvånad om vi berättade att denna typ av nummerspel kan för bättra matematikstudier på universitetsnivå? Det är faktiskt sant. Hur definerar vi matematik på universitetsnivå? Matematiken är naturvetarnas och teknikernas internationella språk framför andra, i växande utsträckning också samhällsvetarnas och ekonomernas. Alla kan kommincera och prata genom matematik, oavsett om du förstår personens nativa språk eller inte.

Det här är ett intressant ämne som vi kommer att täcka mer av i framtiden. Hur spel och andra roliga aktiviteter kan bidra till förbättrad utbldning.