Den allra äldsta formen av inlärning är troligtvis imitation som innebär att man helt enkelt imiterar någon som utför något. Den typen av inlärning förekommer och har förekommit så länge det har funnits varelser på den här planeten. Den förekommer fortfarande och används bland annat när man ska lära sig att uttala ett språk eller liknande. Ett annat sätt att lära sig som anses vara överlägset de flesta andra sätt är helt enkelt att “nöta in” det som ska läras in, alltså helt enkelt att man repeterar något tills man kan det. Det gör att det bli lättare att komma ihåg och innebär att man flera gånger tar till sig något och lär sig nya aspekter av aktiviteten.

Föreläsningar är också något som tillhör de äldsta metoderna och det förekommer flitigt än idag både i klassrum och i föreläsningssalar på universitet och högskolor. Det har sitt ursprung i forntidens brist på böcker där en lärare istället var tvungen att stå inför en grupp människor och lära ut något muntligt medan eleverna ofta tog anteckningar. Men det används alltså flitigt än idag. Fördelen med föreläsningar är att eleverna har möjlighet att ställa frågor till läraren om det är något man inte förstår vilket inte är möjligt när det gäller böcker. Idag är det dock vanligt att man först läser en text för att sedan gå på en föreläsning eftersom enbart föreläsning ses som en form av passiv inlärning som ofta går in i örat på ena sidan och ut på den andra.

Ett område inom inlärning som har växt de senaste åren är så kallad problembaserad inlärning där en elev tillgodogör sig kunskap genom att exempelvis hitta lösningar på olika problem inom ett område. Det kräver dock att man från början har grundläggande kunskaper inom ett område för att vara framgångsrikt.