Utbildningen i olika länder ser lite olika ut beroende på vad man har för kultur och ideologi i landet. Akademier i olika former har en väldigt stor makt eftersom det är de som definierar vad som ska räknas som riktig utbildning och kunskap. Kanske särskilt när det kommer till samhällsvetenskapliga ämnen och historia är ideologiska faktorer starkt drivande.

Faktorer så som traditioner, ett samhälles sedvänjor, idéer och etablerade synsätt är också viktiga när det kommer till hur ett utbildningssystem i ett visst land ser ut. Utbildning är alltså i viss mån indoktrinering av en befolkning där man för in människor i en särskild kunskapsram där man lär sig samma referenser.

Även om indoktrinering är en faktor som i stort sett inte går att komma undan när det kommer till utbildning är det ändå en viktigt förutsättning att det generellt accepteras som neutralt i ett land. Utbildningssystemet ska dessutom vara allmänt erkänt och baserat på kunskap som överensstämmer internationellt med andra länder. Det är särskilt viktigt att se till att sådana regler gäller på så kallade friskolor och kanske särskilt när det kommer till religiösa friskolor eftersom de har en tendens att se på ämnen som naturvetenskap, fysik och matematik på ett annat sätt än i vanliga kommunala skolor. Alla barn ska kort sagt ha tillgång till en ordentlig utbildning som inte gynnar en specifik grupps enskilda intressen.

I Sverige kan man bland annat se att uppfattningen om att utbildningen bör ske på statlig nivå är utbredd. Det finns både sakliga och ideologiska skäl till det. Ett skäl är att det vid många friskolor har förekommit så kallat kamratuppfostran som i vissa fall har lett till misshandel, men det beror också på att vi länge har haft ett socialistiskt präglat samhälle där man i allmänhet ser på privatisering som något negativt.